Информация за Администратора на лични данни:

“Криейтив Уеб България” EООД, ЕИК 203378338, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Добруджа 1, ел.поща: office@creativeweb.bg

Целите на събирането и обработката на лични данни на потребителите на уеб платформата www.swappo.app (Платформата) са обусловени от необходимостта от предоставяне на данни за идентификация, за да могат потребителите да участват в дейностите в уеб сайта и включват:

  • Регистриране и създаване на профил от потребителите;
  • Публикуване на онлайн обяви;
  • Комуникация и размяна на съобщения с останалите потребители на Платформата.

Обработваме следната информация за контакт и данни за идентификация:

  • лични данни за контакт – електронна поща, телефонен номер, адрес;
  • данни за идентификациятри имена.

Лични данни се предоставят на следните категории получатели:

  • с публикуването на обява се предоставя възможност на други потребители на уебсайта да разглеждат обявата, в която сами избирате каква информация да съдържа;
  • доставчици на куриерски услуги с цел изпълнение на пощенска услуга;

Права на Потребителите/Субектите на данни/:

Потребителите имат непрекъснат достъп до своя профил, освен в случаите на техническа неизправност. Чрез този достъп, имате право на проверка, промяна или изтриване на предоставената от Вас информация. Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните ви чрез изтриването на профила си, което ще доведе до невъзможност за използване услугата на уебсайта.

Задължително ли е предоставянето на лични данни:

Задължителната информация, за да се регистрирате е eлектронна поща. Предоставянето на личните ви данни в останалата функционална част на сайта е напълно доброволно по ваше желание. Всеки потребител самостоятелно преценява дали и какви данни за себе си да предостави.

Как защитаваме Вашите лични данни:

За осигуряване на адекватна защита на данните на потребителите, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки.

Срок на съхранение:

Съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Вход

Регистрация

Промяна на парола

Моля въведете потребителско име или имейл адрес. Ще получите линк за да създадете нова парола.